Quina informació tinc a l’escriptori per gestionar les incidències/peticions de l’equipament en servei?

Per tal de facilitar la identificació de l’equipament en servei, en cas d’incidència o petició, teniu tota la informació a l’escriptori tal i com s’indica a la següent imatge.

Aquesta informació és la que heu de facilitar en cas de reportar una incidència/petició al SAU o quan un tècnic us la demani per connectar-se de forma remota.