Auditoria: en què consisteix

[+] Com complimentar el qüestionari TIC d'un centre?

[+] Com complimentar el qüestionari TIC d'un servei educatiu?

[+] Com es planifica l'auditoria?

[+] Qui ha de complimentar el qüestionari TIC?

[+] On i quan s'envia el qüestionari TIC?

[+] Vindran els tècnics acreditats?

[+] Què fan els tècnics durant la visita al centre i/o serveis educatius?

[+] Què necessitem del centre i/o servei educatiu durant la visita dels tècnics d'auditoria?

[+] Què es fa amb les dades capturades dels equipaments?

[+] Quant temps dura la visita dels tècnics?

[+] Quins equipaments s'auditen?

[+] Com és l'acta de la visita d'auditoria?