Fitxa TIC

Per tal de fer el desplegament de la transformació dels ordinadors de Direcció/Administració/Sales de professors dels centres consta de dues fases:

Fitxa TIC [+] En què consisteix?

[+] Complimentació de la Fitxa TIC