Ambit administratiu - Programari

[+] Per centres amb renovació d’ordinadors àmbit administratiu

[+] Per centres i serveis educatius transformats

[+] MS Office 2010