Àmbit educatiu

A l’àmbit educatiu del centre transformat podrà formar part l’equipament a les Aules, en base a la selecció per part del Centre de Transformació.

 • Es dotarà del nou equipament segons la Solució de Transformació definida pel Centre, amb les configuracions i serveis indicats al Catàleg de Transformació.
 • S’inclouran al servei els equipaments de re-aprofitament sol·licitats a través del Catàleg de Transformació. En el cas de sobretaules i portàtils es re-maquetaran amb la maqueta educativa.
 • Els serveis estan definits al Catàleg de Transformació. Addicionalment, en el cas específic de sobretaules i portàtils, el proveïdor assegurarà els següents serveis només als equips que resten dintre del servei, i que podeu identificar mitjançant l'etiqueta exterior de l'equipament i que són:
  • Maquetes (actuals) de Transformació de l’Àmbit Educatiu, amb sistemes operatius:
   • Windows 10
   • Linkat 16
   • Dual
  • Seguretat de l’equipament mitjançant servei d’antivirus centralitzat i supervisat.
  • Actualització i pegat de seguretat del sistema operatiu.
  • Instal·lació i configuració del servei corporatiu d'impressió (enllaç Servei Impressió corporatiu)
  • Servei de manteniment de programari únicament a través de re-maquetació de l’equipament.
  • La configuració de l'accés wifi de l'equipament del servei.
  • Manteniment del maquinari en servei.

El centre transformat podeu fer sobre:

 • Equipament dintre del servei: Instal·lar i des-instal·lar el programari que considereu necessari, tal i com feu fins ara.
 • Equipament fora de servei: els heu de gestionar per mitjans propis.

  El Departament posa a disposició dels centres transformats aquestes facilitats pels equipaments fora de servei:

  • Programari de congelació d'equips (Deepfreeze).
  • Continuïtat al sistema de llicències d'antivirus Panda. La instal·lació i actualització resta sota la responsabilitat del centre transformat.

Atès que la part educativa del centre transformat no forma part de la xarxa administrativa de la Generalitat:

 • Els equips de l'aquest àmbit accedeixen només a internet.
 • El proveïdor de servei i SAU no poden connectar-se en remot als equips en servei d'usuari per a resoldre incidències i peticions, per tant totes les actuacions han de ser amb el desplaçament dels tècnics.
[+] Accés wifi des de l’àmbit educatiu transformat