Sobre les característiques d'aquest àmbit

[+] Quines són les característiques tècniques dels equipaments àmbit educatiu?

[+] On queda reflectit l'equipament en servei?

[+] De quants navegadors es disposa?

[+] Quin és el programari de la maqueta de Windows 10?

[+] Quin és el programari de la maqueta de Linkat 16.04?