Ambit Administratiu

L’àmbit administratiu:

  • És la part de gestió administrativa del centre/servei educatiu i que inclou l’equip directiu, personal d’administració/tècnic i les tasques administratives dels docents del centre.
  • Inclou equipament per tasques administratives del personal adscrit al Departament.
  • No inclou el personal no contractat per la Generalitat.
  • En el cas dels centres i serveis educatius transformats, està alineat amb la transformació de Serveis Centrals i Serveis Territorials del Departament.

Els tipus d’equipament específic per aquest àmbit són:

  • Ordinadors sobretaula (ordinador + monitor + teclat) i/o portàtils segons la funció. Per veure les característiques tècniques, podeu consultar el següent document.

Per a la correcta identificació dels equipaments d’aquest àmbit i en relació a obrir peticions i/o incidències:

  • L’equipament nou vindrà serigrafiat (codi del Departament- SACE).
  • Tot l’equipament submistrat pel proveïdor per aquest àmbit romandrà sota servei Consulteu incidències/peticions per a més informació.

Per a mes informació sobre el servei prestat en els centres amb renovació o transformació d'àmbit administratiu, podeu consultar el següent enllaç (Centres - Gestió del servei)

Per a més informació sobre el servei prestat en els serveis educatius, podeu consultar el següent enllaç (Serveis educatius/Gestió del servei/àmbit administratiu)

[+] Tasques a fer abans del canvi

[+] Accés al sistema

[+] Com treballar amb Windows 8.1

[+] Programari