Desplegament

Per tal de fer el desplegament integral del nou model d'entorn de treball TIC com a servei pels serveis educatius requereix d'una sèrie de fases:

El desplegament implica el conjunt d'actuacions tècniques necessàries per desplegar la solució confirmada en el disseny i que el servei educatiu s’incorpori dins del nou model de serveis d'entorn de treball TIC.

[+] Procediment de desplegament

[+] Actuacions al servei educatiu

[+] Detall d'algunes actuacions

[+] Retirada d'equipaments