Accés wifi àmbit educatiu

Hi hauran disponibles 2 xarxes WIFI, en funció del tipus de xarxa al que es vulgui accedir. Concretament els nous noms de xarxes wifi seran:

 • GENCAT_ENS_EDU (aquesta xarxa wifi correspon a l’antic Docent)
 • Eduroam (no canvia)

Les característiques de les xarxes wifi:

 1. GENCAT_ENS_EDU
  • El nom de la xarxa es visible
  • Hi haurà una clau de centre per connectar-se a aquesta WIFI
  • Inicialment es permet la connexió de portàtils i tauletes, però no la connexió de mòbils
 2. Eduroam
  • El nom de la xarxa es visible
  • No canvia