Actuacions al servei educatiu

El desplegament de l’entorn de treball TIC comporta la realització de vàries accions, que poden estar separades en el temps:

[+] Actuació 1: visita de replanteig per aules digitals

[+] Actuació 2: recepció i emmagatzematge dels equipaments

[+] Actuació 3: còpia de dades locals dels ordinadors d’administració/direcció

[+] Actuació 4: desplegament al centre/servei educatiu

[+] Altres aspectes rellevants