Dubtes funcionament Servei Impressió

[+] A qui recórrer en cas d’incidència amb un equip multifuncional?

[+] Quan puc escanejar en color?

[+] Quan puc imprimir o copiar en color?

[+] Quan s’eliminen els treballs de la cua d’impressió

[+] Què passa si no segueixo les normes del Servei d’impressió, còpia i digitalització?

[+] Què puc fer amb els equips multifuncionals del servei d’impressió?