Visita

Visita de replanteig

La visita de replanteig permet identificar les condicions, requeriments i materials necessaris per a la instalació dels equipaments de projecció i PDI's.[+] Per part del centre és necessari:

[+] Que no permet fer la instal·lació:

Un cop realitzada la visita per part de l'equip tècnic, aquest presentarà un acta de replanteig amb la identificació clara de la ubicació dels elements que sigui viable instal·lar i els que no.