Ampliació del servei

El centre/servei educatiu pot ampliar les quotes del servei d’impressió corporatiu i l'equipament en servei respecte al proporcionat pel Departament, i mitjançant el Catàleg de solucions tecnològiques per a centres

Permet als centres/serveis educatius demanar els serveis TIC complementaris que requereixin, finançats amb els seus propis recursos.

Les tipologies i característiques d'equipament recullen tant:

  • Necessitats genèriques, anàlogues als equips dotats pel Departament: tot l'equipament adquirit mitjançant aquest catàleg s'integrarà en el servei gestionat pel proveïdor, que implica: la nova dotació d'equipaments TIC, mes la gestió amb les mateixes condicions del nou servei desplegat i ampliacions de còpies del servei d’impressió corporatiu.
  • Necessitats específiques: com per exemple: compra de tauletes, Chromebooks, etc i que presenten condicions de servei més particulars (per exemple, només lliurament i gestió de garantia, però no pas configuració)