Iniciar, blocar, desblocar, tancar la sessió i apagar l'ordinador en Windows 10

[+] Com iniciar sessió?

[+] Com blocar l'ordinador?

[+] Com desblocar l'ordinador?

[+] Com tancar la sessió?

[+] Com apagar l'ordinador?