Ambit administratiu - Accés al sistema

[+] Per usuaris de centres amb renovació d’ordinadors àmbit administratiu

[+] Per centres i serveis educatius transformats