Treure quotes

Per treure quotes assignades a usuaris, tant en Blanc i Negre, com a Color cal seguir el mateix procediment que ja hem vist als capítols d’Assignació de Quotes Blanc i Negre, i Assignació de Quotes Color.

La diferencia es que com es defineix a la matemàtica moderna, en cas de número positiu no cal posar el signe mes (+), però en cas de número negatiu sí que cal posar el signe menys (-).

Sempre posarem el signe menys (-) en la primera posició per l’esquerra.

Per això l’operativa és igual a l’assignació de quotes.

[+] Treure Quotes - Blanc i Negre

[+] Treure Quotes - Color