Programari i aplicacions

En aquest àmbit com a centre/servei educatiu podeu:

  • Des dels equips de l’àmbit administratiu, accedir directament a les aplicacions corporatives de la Generalitat (PICA i altres), dels Serveis Centrals del Departament (ESPHER@ i altres), intranets, web i/o aplicacions homologades.
  • Els usuaris teniu drets restringits que limiten les possibilitats de fer canvis sobre la màquina, com ara són: instal·lació d'aplicacions no homologades, configuració d'impressores, però permet la configuració de la connexió a internet.
  • A l’auditoria, el centre/servei educatiu teniu la opció d’escollir entre tres possibles maquetes:

El proveïdor del servei s'encarrega de la preparació, distribució i instal·lació del programari homologat a les estacions de treball d’aquest àmbit. Per a més informació, podeu consultar (Configuració dels serveis/Àmbit administratiu).

[+] MS Office 2010