Ambit Educatiu

L’àmbit educatiu:

  • És la part on es fan les tasques educatives del centre i les de formació del servei educatiu.
  • Inclou les aules ordinàries, aules informàtiques o específiques.

En el cas dels centres transformats, la tipologia dels equipaments específic per aquest àmbit ha estat escollit prèviament dels elements de Catàleg de Transformació.

En el cas dels serveis educatius transformats, els tipus d’equipament específic per aquest àmbit pot ser:

  • aula digital sense PDI (inclou sistema de so + caixa de control + projector)
  • aula digital amb PDI (inclou sistema de so + caixa de control + projector + pissarra digital)
  • aules informàtiques (portàtils + armari i/o sobretaules)

Per a més informació podeu consultar: (document)

En qualsevol dels dos casos, l’equipament en servei s’etiquetarà (codi del Departament-SACE) per la correcta identificació a l’obrir peticions i/o incidències.

Per a més informació sobre el servei prestat en aquest àmbit pels centres transformats, podeu consultar el següent enllaç (Centres/Gestió del servei/Transformació globa/àmbit educatiu).

Per a més informació sobre el servei prestat en aquest àmbit pels serveis educatius, podeu consultar el següent enllaç (Serveis educatius/Gestió del servei/Ambit educatiu).

[+] Accés al sistema

[+] Com treballar amb Windows 10

[+] Programari