Gestió d'usuaris

El primer pas es realitzar la creació d’usuaris que consta de dues parts:

  • Creació d’usuari.
  • Assignació PIN Secundari.

[+] Creació d’usuaris

[+] Assignació PIN Secundari