Dubtes sobre el servei

[+] Quines són les característiques del servidor de centre?

[+] Des de quins equipament puc accedir al servei d'impressió corporatiu?

[+] Puc instal·lar serveis d'impressió propis o impressores locals en els equipaments en servei?

[+] Tinc servei d'impressio corporatiu en cas d'adquisició de nou equipament via catàleg?

[+] Com és l'accés wifi en escenari de renovació de l’àmbit administratiu?

[+] Com és l’accés wifi des de la transormació l’àmbit administratiu?

[+] Com és l’accés wifi des de la transormació l’àmbit educatiu?

[+] Quins requeriments previs haig de complir com a centre per acollir-me a cada escenari?