Visita

Visita de replanteig

La visita de replanteig permet identificar les condicions, requeriments i materials necessaris per a la instalació dels equipaments de projecció i PDI's.


[+] Per part del centre és necessari:

[+] Que no permet fer la instal·lació:

[+] Detall d'algunes actuacions

[+] Retirada d'equipaments