Com treballar amb el nou equip amb Windows 10

Durant l'auditoria el centre/servei educatiu ha d'escollir entre els tres tipus possibles de sistemes operatius dels equipaments d'aquest àmbit:

  • Windows 10
  • Linkat 16.04
  • Dual Windows 10 / Linkat 16.04

La maqueta escollida només s’instal·larà en els equips dintre de l’abast del servei.

[+] Com treballar amb Windows 10