Sistemes operatius

Durant l'auditoria com a centre/servei educatiu heu d'escollir entre els tres tipus possibles de sistemes operatius dels equipaments d'aquest àmbit:

  • Windows 8.1
  • Linkat 14.04
  • Dual Windows 8.1 / Linkat 14.04

El programari i les aplicacions seran segons la definició de la maqueta dels Serveis Administratius del Departament.

[+] Com treballar amb el nou equip amb Windows 8.1