Actuacions al centre

El desplegament de la renovació dels ordinadors de l'àmbit administratiu comporta la realització de vàries accions, que poden estar separades en el temps:

[+] Actuació 1: recepció i emmagatzematge dels equipaments.

[+] Actuació 2: còpia de dades locals dels ordinadors d’administració/direcció.

[+] Actuació 3: desplegament de la renovació al centre.

[+] Altres aspectes rellevants.