Assignació de quotes en blanca i negre i color

[+] Assignació de quotes en blanc i negre

[+] Assignació de quotes en color