Desplegament

Per tal de fer el desplegament integral del nou model d'entorn de treball TIC com a servei pels centres transformats requereix d'una sèrie de fases:

Desplegament

El desplegament implica el conjunt d'actuacions tècniques necessàries per desplegar la Solució de Transformació Global perquè el Centre s’incorpori dins del nou model de serveis d'entorn de treball TIC.

[+] Protocol de desplegament

[+] Actuacions al centre transformat

[+] Detall d'algunes actuacions

[+] Retirada d'equipaments