Àmbit administratiu

A la part administrativa només podrà formar part l'equipament subministrat i instal·lat pel proveïdor de servei, i serà l'únic responsable de la seva administració.

 • La part administrativa del centre transformat estarà gestionada extrem a extrem pel proveïdor de servei. Això implica que el proveïdor ha de garantir: la encriptació
  • La seguretat de l'equipament mitjançant servei d'antivirus centralitzat i supervisat.
  • La distribució d'actualització i pegats de seguretat del sistema operatiu.
  • La preparació, distribució i instal·lació del programari necessari a les estacions de treball, a través de la gestió remota i desatesa.
  • L’encriptació dels equips.
  • La instal·lació i configuració del servei corporatiu d'impressió
  • La configuració de l'accés wifi de l'equipament del servei.
  • Manteniment del maquinari subministrat.
 • L’àmbit administratiu del centre transformat forma part de la xarxa administrativa de la Generalitat.

Això implica que:

 • Des dels equips de la part administrativa podeu accedir directament a les aplicacions corporatives de la Generalitat (PICA, ATRI i altres), del Departament (ESFER@..), intranets, web i/o aplicacions homologades.
 • Els usuaris tenen drets restringits que limiten les possibilitats de fer canvis sobre la màquina, com ara són: instal·lació de programari/aplicacions no homologades, configuració d'impressores, però si permet la configuració de la connexió a internet.
 • El proveïdor de servei i SAU poden connectar-se de forma remota i desatesa als equips dels usuaris per a resoldre incidències i peticions.

[+] Accés wifi des de l’àmbit administratiu transformat

[+] Gestió remota a l’àmbit administratiu transformat