Programari per a centres i serveis educatius transformats

Pels equipaments en servei d'aquest àmbit, el centres/servei educatiu transformats poden fer:

  • Instal·lació i lliure accés a aplicacions, com fins ara, sota la seva responsabilitat.
  • En centres i serveis educatius transformats, a través de la Fitxa TIC, es podrà escollir entre les tres possibles maquetes:

Pels equipaments en servei i en cas d'incidències i/o peticions de programari, el proveïdor de servei re-maquetarà l'equipament com fins ara.

Per a més informació sobre el servei prestat en aquest àmbit pels centres transformats, podeu consultar el següent enllaç (Centres/Gestió del Servei/Transformació global/Àmbit educatiu)

Per a més informació sobre el servei prestat en aquest àmbit pels serveis educatius transformats, podeu consultar el següent enllaç (Serveis educatius/ Gestió del Servei/Àmbit educatiu)