Accés wifi àmbit administratiu

Hi hauran disponibles 3 xarxes WIFI, en funció del tipus de xarxa al que es vulgui accedir. Concretament els nous noms de xarxes wifi seran:

 • GENCAT_ENS_ADM (aquesta xarxa wifi correspon a l’antic Docent_PR)
 • GENCAT_ENS_EDU (aquesta xarxa wifi correspon a l’antic Docent)
 • Eduroam (no canvia)

Les característiques de les xarxes wifi:

 1. GENCAT_ENS_ADM
  • El nom de la xarxa serà no visible (està configurat com "amagat" per a que no sigui visible al públic en general)
  • La clau per connectar-se correspondrà a la del usuari que es vulgui connectar (clau GICAR)
  • Aquesta wifi està orientada als usuaris de l’àmbit administratiu i permet treballar en aquest àmbit de la mateixa manera que un PC de la xarxa cablejada
  • Inicialment es permet la connexió de portàtils, però no la connexió de tauletes i mòbils
 2. GENCAT_ENS_EDU
  • El nom de la xarxa visible
  • Hi haurà una clau de centre per connectar-se a aquesta WIFI
  • Aquesta wifi està orientada a les activitats dels usuaris de l’àmbit educatiu
  • Inicialment es permet la connexió de portàtils i tauletes, però no la connexió de mòbils
 3. Eduroam
  • El nom de la xarxa es visible
  • No canvia