Àmbit educatiu

A l'àmbit educatiu del servei educatiu transformat podrà formar part l'equipament subministrat i/o re-aprofitat instal·lat pel proveïdor de servei, i altres equipaments propis del servei educatiu.

El proveïdor assegurarà els següents serveis només als equips que resten dintre del servei, i que podeu identificar mitjançant l'etiqueta exterior de l'equipament:

 • Seguretat de l'equipament mitjançant servei d'antivirus centralitzat i supervisat.
 • Actualitzacions i pegats de seguretat del sistema operatiu.
 • Re-maquetat de l'equipament en cas d'incidència o de petició de re-maquetació.
 • Instal·lació i configuració del servei corporatiu d'impressió.
 • La configuració de l'accés wifi de l'equipament del servei.
 • Manteniment del maquinari en servei.

El servei educatiu podeu fer sobre:

 • Equipament dintre del servei: Instal·lar i des-instal·lar el programari que considereu necessari, tal i com feu fins ara.
 • Equipament fora de servei: els heu de gestionar per mitjans propis.

El Departament posa a disposició dels serveis educatius transformats aquestes facilitats:

 • Programari de congelació d'equips (Deepfreeze).
 • Continuïtat al sistema de llicències d'antivirus Panda.

Atès que la part educativa del servei educatiu transformat no forma part de la xarxa administrativa de la Generalitat:

 • Els equips d'aquest àmbit accedeixen només a internet.
 • El proveïdor de servei i SAU no poden connectar-se en remot als equips en servei d'usuari per a resoldre incidències i peticions, per tant totes les actuacions han de ser amb el desplaçament dels tècnics.

[+] Accés wifi des de l’àmbit educatiu transformat