Incidències i/o peticions

[+] Com és l’etiqueta dels equipaments reaprofitables de l’àmbit educatiu?

[+] Com és la serigrafia dels equipaments de l’àmbit administratiu?

[+] Quina informació tinc a l’escriptori per gestionar les incidències/peticions de l’equipament en servei?

[+] Com puc identificar si és un equip transformat o en renovació?