Disseny: què és

[+] Qui comunica el disseny proposat al centre i/o servei educatiu?

[+] Puc modificar els equipaments TIC proposats?

[+] Puc modificar la maqueta assignada a cada àmbit durant l'auditoria?

[+] Com es confirma el disseny proposat?

[+] Quants equips pels usuaris docents puc repartir entre els àmbits?