Desplegament: actuacions i procediment

[+] En què consisteix la visita de replanteig?

[+] En cas de robatori de l'equipament entregat, què podem fer?

[+] Quines dades he de copiar i quan?

[+] Com es comunica el dia del desplegament?

[+] Quants dies dura el desplegament?

[+] Com puc gestionar una incidència durant el periode de garantia?

[+] Quines actuacions es faran al desplegament?

[+] Quin equipament es retira si soc servei educatiu?

[+] Puc sol·licitar la retirada d'equipament si soc centre?