Procediment de l'auditoria

[+] Complimentació del qüestionari TIC

[+] Identificació dels equipaments tecnològics

[+] Etiquetatge d'auditoria dels equipaments tecnològics