Desplegament

Per tal de fer el desplegament de la renovació de l’àmbit administratiu als centres requereix d’una sèrie de fases:


El desplegament implica el conjunt d'actuacions tècniques necessàries per desplegar la renovació de les estacions de treball de l’àmbit administratiu.

[+] Protocol de desplegament

[+] Actuacions al centre

[+] Retirada d'equipaments