Què és la gestió remota?

La gestió remota és un nou servei, que s’aplica exclusivament als equipaments transformats de l’àmbit administratiu, que permet realitzar accions des de l’equip del servei del proveïdor, i que s’executin a un/s equip/s remot/s, de l’àmbit administratiu, sense necessitat de moure’s del seu escriptori. Aquest servei inclou les següents funcionalitats:

  • Actualitzacions del sistema operatiu, antivirus i aplicacions, de forma remota i desatesa dels usuaris de l’àmbit administratiu.
  • La instal·lació i distribució d’aplicacions especifiques, de forma remota i desatesa pels usuaris dels equips de l’àmbit administratiu.
  • La resolució d’incidències/peticions en funció del seu nivell i complexitat, permet una solució més ràpida de les mateixes, sense la necessitat d’esperar a l’actuació d’un tècnic de camp, tal i com es feia fins ara. Per a conèixer el procediment de gestió remota, podeu consultar el següent contingut (com funciona la gestió remota?)

La gestió remota es fa amb una nova eina (CA) homologada a la Generalitat.