Tasques a fer abans del canvi

[+] Protocol de canvi d'equip

[+] Procediment de còpia de dades