L'ús de paper

[+] Com posar paper

[+] Embús de paper

[+] Encara que s'ha eliminat un embús de paper, no es poden fer còpies.

[+] Error d'alimentació o S'ha detectat un embús. Llevi el paper.

[+] La imatge s'imprimeix en angle

[+] La pàgina impresa apareix doblegada

[+] No coincideix el tamany de paper

[+] No coincideix el tamany/tipus de paper

[+] Paper seleccionat no disponible

[+] Reiniciar originals o Reposi el següent N° d'Originals xxx

[+] Reposar paper o Reposi paper.

[+] Safata de sortida plena o Safata de sortida plena. Llevi paper de la safata.

[+] Seleccioni una altra safata de paper.