Funcionament

[+] Canviar el tòner seguint les instruccions i tancament la porta frontal.

[+] Error d'alimentació o S'ha detectat un embús. Llevi el paper.

[+] Error d'inici de l'ADF / Obri la tapa de l'ADF i torni a tancar-la

[+] Excedeix el núm. pàgines que estan grapades. Excedeix el núm. de pàgines que es pot engrapar. Cancel·li l'engrapat.

[+] La màquina no arrenca quan s'encén l'interruptor de corrent

[+] Mancada unitat d'imatge o Tambor i unitat de revelat sense ajustar.

[+] Queda poc tòner o prepari un nou pot de tòner.

[+] Tapa oberta o La coberta està oberta. Tancament totes les cobertes correctament.