Bizhub 36: Copiar

[+] Fer una còpia básica manual

[+] Fer còpies automàtiques i triar l'acabat

[+] Triar com vols la còpia: Opcions de configuració

[+] Aturar una còpia

[+] Utilitzar la memoria en les còpies

[+] Còpies especials sobres

[+] Còpies especials targetes i DNI