Els menús i les pantalles del nou sistema operatiu

[-]L'escriptori

L'escriptori del Windows 8.1 és molt similar al que s'utilitzava fins ara i disposa dels elements habituals, com són:
 • El botó de Windows a la part inferior esquerra
 • La barra de tasques, on es poden ancorar aplicacions
 • Les icones de suport (xarxa, estat bateria, data i hora, icones amagades, etc.)
 • També conté les icones següents:
  • La paperera
  • L'accés a les carpetes de l'usuari ("Nom i Cognoms")
  • "Aquest ordinador" anomenat anteriorment "El meu ordinador"
  • I les icones de les diferents aplicacions corporatives i departamentals necessàries per desenvoupar la feina de cada usuari
En aquesta versió, el botó Windows dóna accés directament a una nova pantalla anomenada Inicia, des d'on també es pot accedir a la pantalla Aplicacions. Si desitges ancorar accessos directes a la pantalla Inicia o l'Escriptori, ho has de fer des de la pantalla d'Aplicacions, per a personalitzar l'agrupació de les icones d'aplicacions, utilitats, etc.

En cas, que siguis un usuari amb accés a aplicacions que requereixen màquina virtual, tindràs la icona ancorada a la barra de tasques.

[+]La pantalla Inicia

[+]La pantalla Aplicacions