Bizhub 224e/754/4050i/367: Imprimir

[+] Imprimir des del teu ordinaror en xarxa

[+] Configurar les opcions d'impressió

[+] Alliberar un treball de la cua d'impressió

[+] Aturar un treball d'impressió

[+] Historial d'impressió