Gestió de quotes per Centres i Serveis Educatius

[+] Qui gestiona les quotes al centre? En funció de quins paràmetres?

[+] Es obligatòria la política d'usuaris i quotes al centre?

[+] Què és el Papercut i per a què serveix?

[+] Es possible fer servir el Papercut per a d'altres equips multifuncionals al centre? I la quota d'Impressió?

[+] Què passa si no tenim prou amb la quota d'Impressió assignada al centre?

[+] Com consultar la quota global del Centre i Servei Educatiu?

[+] Com consultar l'ampliació anual de quota del Centre i Serveis Educatius?

[+] Com crear usuaris Papercut?

[+] Com assignar quotes de color?

[+] Com crear PIN?