Usuaris Centres i Serveis Educatius_Primers passos

[+] Presentació

[+] Què puc fer?

[+] Necessito un usuari?

[+] Autenticació usuari

[+] Consulta de quota des dels equipaments

[+] Consulta de quota des de l’ordinador