Com personalitzar la pantalla Inicia?

Aquesta pantalla la podeu personalitzar per tal de visualitzar i accedir de manera més ràpida a les aplicacions que feu servir més habitualment.

[+] Ancorar / desancorar icones a la pantalla Inicia

[+] Crear/reordenar/modificar grups de programes a pantalla Inicia

[+] Visualitzeu tots els grups d’icones (zoom)