Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel és un programa informàtic que permet gestionar fulls de càlcul de manera ràpida i eficaç. És molt utilitzat en l’entorn corporatiu. Entre les múltiples novetats que ofereix la versió 2010 destaquen les següents:

[+] Minigràfics

[+] Taules dinàmiques

[+] Administració de llibres

[+] Visualització protegida