Desancoreu icones des del menú Inicia

  • Cliqueu amb el botó dret sobre la icona.
  • Seleccioneu “Desancora d’Inicia”.