Menús de la pantalla Aplicacions

Windows 8.1 compta amb la pantalla Aplicacions on apareixen totes les aplicacions que hi ha instal·lades a l’ordinador. Aquesta pantalla equival al que en versions prèvies de Windows apareixia com a “Menú Inici / Tots els programes”.

També hi ha totes les aplicacions que l’usuari necessita segons el seu perfil d’activitat, organitzades sota els epígrafs Corporatives i Departamentals.

Des de la pantalla Aplicacions podeu:

  • crear dreceres a l’escriptori
  • ancorar icones a la barra de tasques
  • ancorar/desancorar icones a la pantalla Inicia.