Menús de la pantalla Inicia

La pantalla Inicia permet executar les aplicacions ancorades.

Quan s’entra la primera vegada, es tenen les aplicacions més habituals per defecte, com ara son: Navegadors, Correu, Ofimàtica, etc.

També es pot personalitzar la pantalla Inicia, creant dreceres, ampliar grups de programes, etc. Per fer-ho heu de consultar el contingut <Personalitzar la pantalla Inicia>.