Configuració d’usuari del programari MS Office

El MS Office 2010, utilitza el nom d’usuari que inicia la sessió de Windows 8.1 (NIF) com a nom d’autor pels diferents comentaris que es generen en qualsevol fitxer d’Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, etc.). Aquesta particularitat només es pot canviar a nivell d’usuari.

Per tal de conèixer com modificar el nom d’autor seguiu les passes següents:

  1. Inicieu qualsevol aplicació de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, etc.) i obriu un fitxer, per exemple un Word qualsevol, i escolliu la opció <Fitxer>.
  2. Escolliu <Opcions>.
  3. En l’àrea de “Personalització de la còpia del Microsoft Office”, heu de modificar el nom d’usuari que hi ha per defecte (NIF) per un altre que no identifiqui la nostra informació personal i afegiu les vostres inicials.
  4. Premeu el botó <D’acord> per tal d’aplicar aquests canvis i tancar l’aplicació.
  5. Aquest canvi s’aplica a tots els programes Microsoft Office 2010: Excel, Word, Powerpoint, etc.
  6. Comproveu que al tornar a obrir qualsevol document MS Office 2010 i posar un comentari ja aparegui el nom de l’autor canviat.